שד’ ירושלים 18 (בניין K-tower) משרד 405

phone
1 2 3 4 main
pointer

תושב יקר מגיע לך החזר ארנונה

כל תושב אשדוד שברשותו חניה תת קרקעית - מגיע לך החזר ארנונה

banner_tip
הפחתת ארנונה

הארנונה הינה מס עירוני שמוטל על מחזיקים של נכסים ברשויות השונות, וזאת למימון פעולותיה של הרשות המקומית. שיעור הארנונה נקבע לפי שטחו של הנכס, לפי סוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה) ומיקומו של הנכס.

אגרות והיטלי פיתוח

אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המיועדים לממן את הקמתן של מערכות התשתית העירונית כגון תיעול, ביוב, ניקוז, מים, סלילת כבישים ושטחים ציבוריים. ייקור תעריפי החיוב בשנים האחרונות הביא להכבדה ניכרת על יזמים שלעיתים נדרשים לשלם את ההיטלים ללא כל קשר אמיתי להיקף התשתיות אשר מבוצע בפועל

הפחתת היטלי השבחה

היטל השבחה הינו סוג של מס אשר נגבה לפי סעיף 196א לחוק התכנון והבניה שמטרתו לממן את הוצאות הרשות המקומית וועדת התכנון והבנייה בפעולות התכנון והפיתוח אשר מבוצעות בתחומן. בסיסו של היטל ההשבחה הינו גבייה של מחצית מסכום ההשבחה שנובעת עקב אישורה של תכנית או עקב מתן הקלה או מתן אישור לשימוש חורג.